Ново означение за безвредни продукти въведе българският производител „Теразид “ ЕООД от началото на 2013 г.

С  грижа към  природата и намаляване на предпоставките за нейното замърсяване!

 

Боите, мазилките и грундовете, предлагани на българския строителен пазар от „Теразид“ ЕООД,   от началото на тази година вече са обозначени  със специален знак за безвредност към околната среда.

„В периода 2010-2012 г.  постепенно приведохме състава на всички течни и пастообразни продукти с марка „Теразид“ съгласно Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти“ –  обясни инж. Велин Александров, мениджър „Продажби“.

С Наредбата се определят изискванията към определени продукти с оглед предотвратяване или намаляване замърсяването на въздуха, свързано с участието на летливи органични съединения (ЛОС), както и нормите за максимално допустимо съдържание на ЛОС в продуктите.

Съгласно наредбата на всеки от етикетите на продуктите с марка „Теразид“ са изписани категорията и подкатегорията на продукта и максималното съдържание на ЛОС в g/l, определено за съответния продукт.

За целта всички обозначени продукти са преминали допълнителни изпитвания в независима лаборатория.

„За да улесним нашите клиенти, въведохме допълнително лесно разпознаваемо обозначение на безвредните продукти. На капака на всяка кофа има знак за ниско съдържание на ЛОС (на английски език VOC – Volatile organic compounds).“ – допълни инж. Александров.

Това е поредната стъпка на утвърдения производител на високачествени строителни продукти „Теразид“ ЕООД за опазване на природата и заобикалящата среда и за намаляване на предпоставките за нейното замърсяване.

Една от първите мерки на компанията в тази посока бе въвеждането и сертифицирането на производството по ISO 14001:2004, система за контрол по опазване на околната среда през 2008 г.

 

Споделете: