Откриват реставрираната църква „Свети Георги“ в Арбанаси

Възстановени са над 180 кв. м стенописи, сградната конструкция и околната  инфраструктура

Днес,  4 март, министърът на културата в оставка Вежди Рашидов ще направи инспекция на Исторически резерват „Трапезица”  и ще открие реставрираната църква „Св. Георги” в с. Арбанаси, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министерството на културата е бенефициент по проект „Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново”. Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ е 4 833 628.85 лв.

В резултат от реализацията на проекта ще бъде изградено релсово транспортно съоръжение за достъп до „Трапезица”, свързващо паркинга пред гара Трапезица и Археологическата база на хълма. Ще бъде изградена мрежа от архитектурно – художествено осветление, което ще акцентира върху конкретни обекти – църкви, крепостни стени и кули, съобразено със съществуващото към момента художествено осветление на хълма „Царевец”.

Непосредствен резултат от изпълнението на проекта ще бъде постигнат и чрез изграждането на подпорна стена в подножието на хълма, която ще обезопаси достъпа на туристическия поток.

С реализацията на проекта се гарантира запазване, съхранение и експониране на археологическа културна ценност с национално значение.

На 1 юни 2009 г., съгласно Рамково споразумение по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Министерство на културата подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси”, на стойност 926 518.50 лв.

Проектът включва ремонтни и реставрационни дейности по сградата на църквата „Свети Георги” и депото за стенописи, както и благоустройство на дворното пространство на храма. Цялостно подменен е покривът на църквата, както и депото за стенописи. Реставрирани и консервирани са стенописите. Те са върнати и експонирани във вътрешното пространство на църквата след реставрацията.

Последната реставрация на църквата е реализирана в средата на 70-те години на ХХ век от Серджо Пигацини. Тогавашната реставрация предвижда свалянето на стенописната украса на църквата и нейното последващо възстановяване след приключване на архитектурното укрепване на сградата, но проектът не се финализира.

Реализирането на проекта „Възстановяване и опазване на църква „Св. Георги” в с. Арбанаси” реализира възстановяването на над 180 кв. м стенописи и окачването на фрагментите върху стените на храма. Проектът включва и строително-ремонтни дейности на храма и благоустрояване на пространството около двора на постройката, включващо 800 кв. м пътеки в големия двор около църквата, както и каменните зидове по западните и северните стени на двора.

Споделете: