По-малко пътувания на българи в чужбина през декември 2012 г., но повече чужденци са посетили страната ни спрямо същия месец на 2011 г.

Чуждите туристи идват предимно на почивка у нас, докато най-нисък процент българи са пътували по същата причина

По данни на Националния Статистически институт, през декември 2012 г. посещенията на чужденци в България са 397.2 хил., което е с 1.8% по-малко в сравнение с ноември 2012 г. и с 1.2% над нивото от декември 2011 г.

Регистрирано е увеличение при посещенията с цел почивка и екскурзия – с 8.3%, и със служебна цел – с 6.3%, докато при посещенията с други цели има намаление с 5.8%.

От общия брой чужденци, посетили България, най-голям е относителният дял на гражданите от Европейския съюз – 55.8%, следвани от тези от другите европейски страни – 36.5%.

В сравнение със същия месец на предходната година посещенията на граждани от държавите – членки на Европейския съюз, нарастват с 1.3%.

По-голямо увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Франция – с 19.2%, и Полша – със 17.2%. Същевременно е отчетен спад при посещенията на граждани от Великобритания – с 11.7%, и Италия – с 8.0%.
Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 1.5%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Русия и Сърбия – съответно с 30.1 и 12.1%.

През декември 2012 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 44.7%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 39.3%, и със служебна цел – 16.0%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 78.9% от посещенията на граждани от БЮР Македония, 67.9% – от Русия, и 65.5% – от Сърбия. Служебните пътувания са 43.9% от всички посещения на граждани от Австрия и 42.5% – от Белгия, а с други цели са 71.3% от посещенията на граждани от Турция, 53.3% – от Украйна, 49.8% – от Румъния, и 48.4% – от Гърция.

Също по данни на НСИ, пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2012 г. са 243.6 хил., или с 3.5% по-малко, отколкото през ноември 2012 г. и с 5.9% под регистрираните през декември 2011 година.

Намаление на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия – с 42.5%, Гърция – с 34.8%, Румъния – с 28.9%, Испания – с 26.2%, БЮР Македония – с 10.4%, и други.

Същевременно се увеличават пътуванията към Германия – със 73.8%, Франция – с 32.7%, Турция – със 17.1%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 58.8%, следвани от пътуванията със служебна цел – 22.3%, и с цел почивка и екскурзия – 18.9%.

В сравнение с декември 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с други цели – с 82.3%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания и при тези с цел почивка и екскурзия – съответно с 48.3 и 38.7%.

През декември 2012 г. с други цели са били 73.2% от пътуванията към Турция, 69.7% – към Сърбия, и 69.0% – към Испания. Преобладаващият дял от пътуванията към Белгия са със служебна цел – 68.9%, докато пътуванията към Италия и Австрия с цел почивка или екскурзия са съответно 42.2 и 34.3% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

Споделете: