Провежда се конференцията “БУЛАКВА 2015 – Енергийна ефективност в отрасъл ВиК“

 С 300 млн. евро от ОПОС 2014-202 г. ще бъдат финансирани ранни проекти в отрасъл ВиК
13

Днес, 12 март,  в Интер Експо Център – София, бе открита официално 7-мата международна конференция БУЛАКВА, организирана от Българската асоциация по водите (БАВ).

По време на откриването заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков съобщи, че се водят разговори за осигуряване на възможност за финансиране на ранни проекти в отрасъл ВиК за следващите две години. С тях ще бъдат финансирани интервенции в отрасъл ВиК до разработването на прединвестиционни проучвания. В момента се подготвят техническите задания за избор на изпълнители на тези проучвания за областите с консолидиран ВиК оператор, уточни той.

Заместник-министърът обърна внимание, че 2015 г. е ключова за дългосрочното развитие на отрасъла. Предизвикателствата са свързани с продължаване на реформата, която ще доведе до изпълнението на инфраструктурни проекти. Чрез тях трябва да се изпълнят европейските критерии и директиви, свързани с качеството и необходимото количество вода при поносима цена на услугата, обясни Николай Нанков. Целите на реформата са насочени още към постигане на енергийна ефективност и ефикасност в отрасъла, намаляване на загубите и достигане на европейските критерии за пречистване отпадъчни води, каза още той.

Изключително важно е изпълнението на комплекс от мерки за повишаване на ефективността в отрасъла на всички нива – от планирането и проектирането, през строителния процес и последващата експлоатация и поддръжка на системите, подчерта заместник-министърът. Прилагането на иновативни решения за енергийна ефективност ще спомогне за оптимизирането на процесите, за намаляване на разходите, за повишаване на качеството на инвестициите и в борбата срещу глобалното затопляне и промените в климата, каза допълни той.

Споделете: