Пътуваме повече зад граница спрямо 2011 г., но и повече чужденци идват на посещение у нас

Със 7 % са се увеличили пътуванията на българи в чужбина спрямо м. юли 2011 г., а с 4.5% повече чужденци са пристигнали у нас за същия период

По данни на Националния статистически институт, пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2012 г. са 404.6 хил., или с 12.0% повече отколкото през юни и със 7.0% над регистрираните през юли 2011 година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.0%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 34.9%, и със служебна цел – 20.1%.

В сравнение с юли 2011 г. увеличение се наблюдава при пътуванията с цел почивка и екскурзия, както и при тези с други цели – съответно с 39.7 и 30.6%, докато намаление е регистрирано при служебните пътувания – с 41.0%.

Преобладаващият дял от пътуванията към Испания и  Италия са били с цел почивка или екскурзия – съответно 62.7 и 49.1%, докато пътуванията към Белгия и Австрия са свързани със служебна цел – съответно 53.3 и 37.2% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни

През юли 2012 г. посещенията на чужденци в България са 1 682.9 хил., което е с 50.7%  повече в сравнение с юни 2012 г. и с 4.5% над нивото от юли 2011 година.

Регистрирано е увеличение при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e ръстът при  посещенията със служебна цел – 13.7%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 5.0%, и с други цели – 1.7%.

Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз – 64.1%, следвани от тези от другите европейски страни – 28.3%.

В сравнение със същия месец на предходната година посещенията на
граждани от страните – членки на Европейския съюз, нарастват с 0.2%. По-голямо увеличение е  регистрирано при посещенията на граждани от Гърция – с 10.5%, от Италия – с 6.8%, и от Франция -с 5.2%.

Същевременно е отчетен спад при посещенията на граждани от Дания – със 7.9%, от Словакия – с 4.7%, и от Великобритания – с 4.5%.
Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Украйна и Русия.
През юли 2012 г. преобладаващият дял на посещенията са с цел почивка и екскурзия – 61.1%,  следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 31.6%, и със  служебна цел – 7.3%.
Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 86.3% от посещенията на граждани от  Русия, 84.6% – от Великобритания, 80.5% – от БЮР Македония, и 80.3% – от Украйна. Служебните пътувания са 22.6% от всички посещения на граждани от Гърция, а с други цели са 86.6% от посещенията на граждани от Турция и 51.1% – от Румъния.

Споделете: