Стани партньор на Винербергер!

Стартира програма „Винербергер ПАРТНЬОР“!

 

Винербергер ЕООД винаги се е стремила да бъде близо до своите клиенти и да изгражда дълготрайни и ползотворни връзки с тях.

В тази връзка от началото на юни 2012 г. Винербергер ЕООД стартира програма„Винербергер ПАРТНЬОР“, която ще бъде насочена към строителни фирми, бригади или самостоятелни майстори и зидаро-мазачи, ползващи продукти за зидария.

Целта на програмата е да им даде възможност да се запознаят с продуктите на компанията и ползите от тяхната употреба чрез информационни материали, лични срещи, консултации и обучения с представители на компанията.

Кой има право да участва?

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, навършили 18 години и притежават дееспособност съгласно разпоредбите на действащото право да сключват сделки от свое име и за своя сметка със собствените си действия и развиват професионална дейност в областта на строителството;

Участието в Програмата е обвързано със закупуването на продукти на Винербергер ЕООД и/или други продукти за изграждане на стени, независимо от това дали същите са производство или внос на Винербергер ЕООД или не.

Как да се включите?

Всеки желаещ да участва в Програмата, може да го направи по чрез попълването на всички задължителни полета на регистрационната форма за участие, която може да бъде намерена на интернет адрес www.wienerberger.bg или в търговските обекти на дистрибуторите на „Винербергер” ЕООД.

Какво получавате?

–  Подарък „Добре дошъл“

–  Членска карта „Винербергер Партньор“

– Подробна информация за нови продукти и технологии

– Безплатна консултация и обучение

–  Възможност за спечелване на режеща машина MAKITA JR3070CT

Винербергер – Пестиш докато градиш!!!

 

Споделете: