С около 1/3 по-малко чужденци са посетили България през септември спрямо август

По данни на Националния статистически институт, през септември 2012 г. посещенията на чужденци в България са 1 082.4 хил., което е с 33.9% по-малко в сравнение с август 2012 г., но е с 3.2% над нивото от септември 2011 г.

Регистрирано е увеличение при посещенията по всички наблюдавани цели, като най-голям e ръстът при посещенията с цел почивка и екскурзия – 5.0%, следвани от тези със служебна цел – 4.4%, и с други цели – 0.4%.

Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз – 67.3%, следвани от гражданите от другите европейски страни – 25.7%.

В сравнение със същия месец на предходната година посещенията на граждани от държавите – членки на Европейския съюз, намаляват с 1.9%. По-голямо намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Дания – с 16.2%, Финландия – с 16.2%, Нидерландия – с 15.1%, и Германия – с 10.2%.

Най-много посещения са регистрирани от граждани на ЕС

Същевременно е отчетен ръст при посещенията на граждани от Испания – с 19.4%, Белгия – с 8.2%, Словения – с 8.1%, и Италия – със 7.1%.
Нарастват посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 19.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Украйна, Турция и Сърбия – съответно с 36.0, 34.3 и 22.5%.

През септември 2012 г. преобладаващият дял на посещенията са с цел почивка и екскурзия – 50.2%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) – 36.8%, и със служебна цел – 13.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 80.6% от посещенията на граждани от Русия, 78.0% – от БЮР Македония, и 72.3% – от Германия. Служебните пътувания са 35.9% от всички посещения на граждани от Италия, а с други цели са 80.0% от посещенията на граждани от Турция и 56.3% – от Румъния.

Споделете: