„Теразид” ЕООД е първият български производител, получил Европейско техническо одобрение за своя фасадна топлоизолационна система

Сертификатът увеличава конкурентноспособността на компанията на европейските пазари

Първият български производител, който получи  Европейско техническо одобрение (ETA) за своя система за фасадна топлоизолация, е  „Теразид” ЕООД.

 Сертификатът се издава на база задълбочено изпитване на продуктите по единично и в система от акредитирана за целта европейска лаборатория, част от ЕОТА.

Европейската организация за технически одобрения (EOTA) се състои от одобряващи органи от държавите-членки, участващи в Споразумението за Европейското икономическо пространство, които са упълномощени да издават Европейски технически одобрения (European technical approval – ЕТA).

EOTA работи в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Европейската асоциация за свободна търговия, Европейския комитет по стандартизация, Европейските търговски асоциации и индустриални организации, които също присъстват и като наблюдатели на различните нива в ЕОТА.

Всеки строителен продукт, притежаващ ETA и отговарящ на условията за съответствие с разпоредбите, може да носи маркировката “CE” и може да бъдат пуснат на пазара във всяка една от тези страни членки на Европейското икономическо пространство.

Европейското техническо одобрение (ETA)  за даден строителен продукт, е положителна техническа оценка на годността му за определена употреба. Тя се издава въз основа на съответствието на този продукт с шестте съществени изисквания, както е посочено в „Директивата за строителните продукти” и конкретно за строително-монтажните работи, в които продуктът се използва.

„За получаването на Европейското техническо одобрение на топлоизолационната ни система бяха направени сериозни изпитвания на специално изготвени модели от продуктите в продължение на близо година. Екперти от ЕОТА дойдоха, за да одитират производствените процеси на място”, коментира инж. Велин Александров, мениджър продажби в „Теразид” ЕООД.

Усилията обаче си заслужават, защото този сертификат поставя топлоизолационната система на „Теразид” на едно конкурентно стъпало с всички европейски марки не само в България, но в почти всички страни от Европейския съюз, допълва той.

Така „Теразид” ЕООД прави и своята сериозна заявка за разрастване към нови европейски пазари. Досега утвърденият български производител на лепила, мазилки и топлоизолационни материали има установени успешни контакти в съседни балкански държави като Гърция, Косово и Македония.

Споделете: