Покана за семинар на БАИС

 Семинарът за определяне на хармонизирани условия за предлагането на строителни продукти е на 27.06.2012 г.

 

Българска асоциация за изолации в строителството организира на 27 юни 2012 г. семинар на тема: „Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти – документи и национални изисквания”.

 

Цел на семинара: Разясняване и популяризиране на изискванията на Регламент/ЕС/№305/2011 и задълженията на икономическите оператори.

Лектор: Кристина Цалова – началник отдел „Оценяване на съответствието” в МРРБ.

 Час и място на провеждане: 14:30 ч. (регистрацията на участниците ще започне в 14:00), гр. София, нова сграда на УАСГ, корпус „Б”, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет.

За допълнителна информация: Галина Борисова – технически секретар на БАИС; 02/963 10 71; 0886 386192; www.bais-bg.com

 

 

Споделете: