5 проекта по програма „Култура“ ще реализира през 2013 г. Столична община

До момента са вложени 1 млн. лв. за опазване културно-историческо наследство

До момента са вложени 1 млн. лв. за опазване културно-историческо наследство

В  столичната програма „Култура“ за 2013 г. са заложени за изпълнение 5 проекта, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Това са проучване на археологията около Буховския манастир „Мария Магдалена”, разкриване на археология на Западната порта, гроба на Хонории в пространството пред храма „Света София”, както и проучване на неолитно селище в „Слатина”. Продължава и работата по проекта за крепоста „Урвич”.

Общо за културно-историческо наследство по програмата досега са вложени близо 1 милион лева. Това каза днес кметът на София Йорданка Фандъкова при посещение на манастира край Бухово „Света Мария Магдалина, част от многовековното християнско наследство на София.

По програма „Култура” в направление културно-историческо наследство се работи приоритетно по обекти от Софийската мала Света гора. Реставрирани са 5 икони в Германски манастир „Св. Иван Рилски”; извършено е проучване и реставрация на икони в Лозенски манастир “Св. Спас”; ремонт на храм „Св. Харалампий Чудотворец”, с. Горни Богров и други.

Съдържание на проекта: археологическо и георадарно проучване на манастира „Света Мария Магдалина“

Изпълнител: „АС-Геоинженеринг“ ЕООД; археологически екип с научен ръководител Снежана Горянова (НАИМ-БАН); екип за геофизично проучване – АС „Геоинженеринг“ ЕООД

Първите научни обходи и археологическо проучване на манастири „Света Мария Магдалина“ при гр. Бухово са осъществени до началото на 30-те години на 20 в. Последоветелно от проф. Петър Мутафчиев, след това от проф. Вера Иванова-Мавродинова и от проф. Никола Мавродинов. Тогава все още на терена са личали следи от „грамадна четириъгълна сграда“, разчетена като голяма раннохристиянска базилика, датирана по архитектурен план и особености в IV – Vв.

Паметникът на раннохристиянската архитектура е представен от В. Иванова пред V конгрес по византинистика и статията е публикувана в актите на конгреса. В резултат на тези проучвания обектът е вписан в държавния регистър като „народна старина“. Този статут е потвърден през 1966 г. Преди няколко години започва отново издирване на всякаква информация за историята на паметника.

Ентусиазмът на доста хора в тази дейност доведе и до „раждането“ на проект за съвременно георадарно и археологическо проучване. Той е подкрепен и финансиран от Столична програма култура 2013 г. Изпълнител е „АС-ГЕОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (с археологически и георадарен проучвателски екипи) със съпричастието на сътрудници от Столичен инспекторат, Кметството на гр. Бухово, Софийската митрополия и Църковното настоятелство на храма „Света Мария Магдалина“, Националният археологически институт с музей.

Георадарното (геофизическото) обследване е изцяло недеструктивен метод и подпомага оптимално и резултатно планиране на класическото археологическо теренно проучване с оглед изясняване характеристиките на обекта, надеждно съхраняване на разкритите останки и опазване на старината. По този метод са обследвани части от пространството на север от двора на манастира, терените северно, западно и южно от съвременния параклис.

На 5 август 2013 г. започна теренното археологическо проучване. Научен ръководител на проучването е археолог-проучвателя от НАИМ-БАН Снежана Горянова, зам.-ръководител – Владислав Тодоров (магистър).

В участък от 100 кв. м. северно от съвременния параклис на малка дълбочина се разкрива градежа на старата църква. Очертават се стените на апсидата и на североизточното рамо на постройката.

Споделете: