8. г-жа Десислава Конова от Фивекс Прожект връчва наградата на арх. Гергана Саралиева

Споделете: