Най-голямата циментова компания в света ЛафаржХолсим стартира работа в глобален план

Една от целите на новата Група е постигането на синергичен ефект от 1.4 млрд. евро през следващите 3 години

3

ЛафаржХолсим официално представи на 15 юли т.г. новата Група по целия свят и обяви ключовите елементи на своите амбиции за бъдещето. След успешното осъществяване на сливането между Лафарж и Холсим и регистрирането на акциите на новата ЛафаржХолсим за търговия на борсите в Цюрих и Париж, сега вниманието на новата Група е насочено към създаването на най-добре представящата се компания в сектора на строителните материали.

2

Изпълнителният директор на ЛафаржХолсим Ерик Олсен споделя: “Сега вече като ЛафаржХолсим стъпваме в следващата фаза от нашата трансформация, за да се превърнем в лидер във всяко едно отношение – компания, която променя света в положителна посока и може да допринесе истински ползи за своите клиенти, служители, акционери и обществото като цяло.”

Компанията стартира стратегическа трансформация, която се основава на най-доброто от двете предишни компании – Лафарж и Холсим, всяка от които с над 100-годишен опит в строителния сектор.  В първата фаза на интеграция Групата ще съсредоточи вниманието си върху пет приоритетни области – синергии, разпределение на инвестиционния капитал, трансформация в търговската сфера, интеграция и здраве и безопасност. Бизнесът на компанията ще насочи сили към отличаването от конкуренцията чрез иновативни продукти и услуги, основани на четири стратегически стълба – цимент, инертни материали, бетон и други строителни материали.

Новият старт налага и нов оперативен модел за ЛафаржХолсим, който ще бъде насочен към обслужване на клиентите на местно ниво, като в същото време се извличат максимални ползи от мащабите, глобалното влияние и възможностите на Групата.

Моделът включва държави с достатъчно правомощия, регионални управленски платформи и корпоративни функции, основани на компетентности от световно равнище. В същото време, в качеството си на лидер в индустрията ЛафаржХолсим си поставя като задача и налагането на стандарти за по-устойчиви практики във веригата на стойността в строителството. Основен лост на програмата е защита на климата по цялата верига на стойността, като към днешна дата ЛафаржХолсим най-CO2 ефективната компания сред производителите на цимент в световен мащаб – по данни на Cement Sustainability Initiative

Финансовите резултати за първото полугодие на тази година на Лафарж и Холсим като самостоятелни компании ще бъдат представени  на 29 юли 2015 г. Първите консолидирани междинни резултати на новата Група ще бъдат представени за 9-месечието на 2015.

………………………………

За ЛафаржХолсим

Със своето добре балансирано присъствие в 90 държави по света и фокусът си върху производството на цимент, инертни материали и бетон, ЛафаржХолсим е световният лидер в сектора на строителните материали. Групата има 115 000 служители в целия свят и сборни нетни продажби за 2014 г. в размер на 33 млрд. швейц.франка (27 млрд. евро).

ЛафаржХолсим поставя стандартите в индустрията в областта на научноизследователската и развойната дейност и обслужва всеки от своите клиенти – от майстора строител до най-мащабния и сложен строителен проект с най-широката гама от продукти с добавена стойност, иновативни услуги и цялостни решения за строителството. С ангажиментите си да прилага устойчиви решения за по-добро строителство и инфраструктура и да допринася за по-добро качество на живот, Групата е най-добре поставена да посрещне предизвикателствата на постоянно нарастващата урбанизация в света.

Споделете: