Нов иновативен продукт за семейно банкиране от Пощенска банка

Пакетната програма „Моето семейство“ защитава семейния бюджет и носи по-висока доходност

Пощенска банкаБогат пакет от услуги за ежедневно банкиране получават клиентите на Пощенска банка с програмата „Моето семейство“.

Това е първата у нас банкова програма, която работи за цялото семейство. Тя лесно може да се адаптира към финансовите потребности на клиентите, като членовете на семейството сами решават кои продукти да включат и от кои преференции да се възползват. За разлика от обичайните банкови пакети, новата програма предлага и иновативни решения за защита на семейния бюджет.

„В стратегията на нашата банка е заложено както разработването на иновативни продукти, така и интегрирането им в съвременни дигитални канали. Затова представяме основните характеристики и предимства на програмата „Моето семейство“, така че да са лесно разбираеми за всички потребители, с интересен видео материал, достъпен на видео канала на Пощенска банка в YouTube. Нашата цел е да разработваме модерни финансови решения и да бъдем максимално близо до своите клиенти както по отношение на продуктите и услугите, които предлагаме, така и по отношение на начина, по който ги комуникираме“, коментира Румен Радушев, началник управление „Индивидуално банкиране“ в Пощенска банка.

С програмата „Моето семейство“ клиентите на банката спестяват над 100 лв. от годишния си разход за такси по банкови продукти и услуги, като същевременно получават преференциални условия по потребителски и жилищен кредит и овърдрафт, както и по-високи лихви по разплащателната сметка в лева и детски спестовен влог. Колкото повече услуги бъдат включени в програмата, толкова по-голяма сума клиентите спестяват от семейния си бюджет, а месечната такса остава непроменена.

Освен оптимизация на семейния бюджет програмата дава възможност на потребителите да спестят и време, ползвайки многобройните възможности за дигитално обслужване на Пощенска банка. Те могат да ползват безплатно онлайн банкиране, неограничено теглене без такса от 340 банкомата на Пощенска банка и 20% отстъпка при закупуване на квалифициран електронен подпис (КЕП). А чрез включване на услугата „Универсален платец“, потребителят получава и до 3 плащания на комунални услуги на месец. Това носи удобство и пести време от чакане по гишета и опашки, като също гарантира, че няма да се пропусне плащане например на сметка за ток, вода и парно, тъй като дължимите суми се заплащат автоматично.

Програмата „Моето семейство“ носи също сигурност и спокойствие с включената безплатна застраховка „Защита на сметките в домакинството“, както и 10% отстъпка от месечната такса за застраховка „Защита на семейството“. При неблагоприятни ситуации тези застраховки осигуряват покриване на разходите за битови сметки, както и финансова подкрепа при непредвидени инциденти и злополуки.

За да отговори в максимална степен на нуждите на всички свои клиенти, Пощенска банка предлага също пакетни програми за индивидуални клиенти – „Моите финанси“ и „Моето банкиране“. Чрез тях потребителите могат да спестят от месечните си разходи и получават преференциални условия по различни кредитни продукти.

Повече информация за пакетните предложения можете да откриете на сайта на банката.

Споделете: