БКДМП стартира проект „Бизнес и образование- точка на пресичане“

Проектът се реализира с подкрепата на фондация Америка за България

БКДМП

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) изпълнява проект  „Бизнес и образование – точка на пресичане“ с подкрепата на фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ, съобщиха от камарата.

Целта на проекта е да привлече повече млади и мотивирани хора в бранша, подобряване имиджа на професията  и подпомагане на професионалните гимназии и ЛТУ при подготовката на кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса.

Проекта стартира със следните дейности:

                                                                                                                                                                                                                    – Изготвяне, популяризиране и разпространение на телевизионен клип:  https://www.youtube.com/watch?v=os-5iwAa5wA;

– Организиране на  специализирана трудова борса за бранша в рамките на  специализирани изложби Светът на мебелите и Техномебел 2014;

– Създаване на КАРИЕРЕН ПОРТАЛ на сайта на БКДМП:   http://www.timberchamber.com/jobs

 

Предстои:

– Организиране на Ден на отворените врати в предприятията за  20 преподаватели;

– Посещения на предприятия от минимум 120 деца от прогимназиален етап на обучение в региони  с концентрация на фирми за производство на мебели и дървообработване;

– Награден фонд за студенти и ученици по определени критерии- награди за постигнати успехи за 6 студенти от ЛТУ и 21 ученици от професионални гимназии;

– 5 семинара за работодатели.

Споделете: