Да не се строи в Морската градина във Варна може да забрани само кметът

 Министър Павлова одобри Общия устройствен план на община Варна

Пресцентърът на МРРБ съобщи, че: „Кметът на община Варна трябва да възложи изработване на подробен устройствен план (ПУП) на Приморски парк в границите на общия и наложи строителна забрана по реда и условията на чл. 198 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).”

Това е записано в протокола с решения от заседанието на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политик, което се проведе на 21 август 2012 г. и в него взеха участие над 30 представители на държавната и местната власт.

Вчера (03.09.12 г.) министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова подписа заповедите за одобряване на окончателния проект на Общия устройствен план (ОУП) на община Варна, Правилата и нормативите за прилагането му и Специфичните правила и нормативи към него.

Във връзка с появили се противоречиви, в някои медии дори некоректни интерпретации, пресцентърът на МРРБ  припомни, че с това процедурата по одобряването на плана завърши. Предстои обнародването на заповедите в „Държавен вестник”. Eдинствено в правомощията на кмета на община Варна е да издаде строителна забрана, както и да възложи изготвянето на подробен устройствен план за Приморски парк, съгласно параметрите на одобрения вчера ОУП.

Споделете: