Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ навърши 10 години!

За председател на Сдружението бе преизбран инж. Димитър Иванов – управител на „Чех-Пласт“ ООД

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади" тържествено отпразнува своя 10-годишен юбилей

Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ тържествено отпразнува своя 10-годишен юбилей на 17.01.2014 г.  в Гранд Хотел София. Празникът споделиха много колеги и приятели, работили заедно през годините, съобщиха от Сдружението.

След приветствената реч на г-н Димитър Иванов – Председател на Сдружението, бяха прочетени поздравителни адреси от г-н Петър Денев – Главен секретар на Българска стопанска камара, г-жа Ирен Дабижева – Изпълнителен директор на Български институт за стандартизация и Бъллгарска асоциация за изолации в строителството.

инж. Димитър Иванов
Сдружението получи почетна грамота и медал от ръководството на Българска стопанска камара за последователна дейност и резултати, допринесли Сдружението да се наложи в обществото като уважавана и предпочитана работодателска отганизация.

По-рано в същият ден се проведе поредно Годишното Общо събрание на Сдружение  „Български врати, прозорци и фасади“, на което бе преизбран инж. Димитър Иванов.

И тази година членовете на Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ си поставиха високи цели и задачи, които трябва да бъдат постигнати. Основната цел на Сдружението е да съдейства на членовете си да развият иновативна експортна политика.

Организацията ще продължи да предоставя услуги за фирмите от бранша като защитава общите интереси на членовете и на предприятията, които са в сферата на производството, търговията и монтажа на врати и прозорци, да проучва правните, техническите, икономическите, финансови, митнически, екологични и други проблеми, свързани с производството на врати и прозорци и да предлага разрешаването им, в това число и като предлага промени в законодателството.

Стремежът на Сдружението да подпомага професионалното развитие на своите членове и добрите делови взаимоотношения, както между тях, така и на външните пазари, ще постигнем чрез поддържане на контакти и сътрудничество с институциите определящи режимите на производство, търговия и монтаж на врати и прозорци в ЕС и други страни.

Споделете: