Конкурси

Започна набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Турция

Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ От днес, 11 февруари, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Република България (Управляващ орган) в сътрудничество с Министерство…