Започнаха измерванията в изследователския парк на Баумит

Всички 10 къщи от Изследователския парк на Баумит са готови и съоръжени с необходимите измерващи сонди

Изследователски парк за строителни материали - Баумит

Най-големият в Европа изследователски парк за строителни материали стартира през м. май във Вопфинг – Австрия своите сравнителни измервания.

След интензивни строителни работи всички 10 къщи от Изследователския парк на Баумит са готови и съоръжени с необходимите измерващи сонди. Започна симулирането на „обитаване“ в къщите, което се измерва подробно. На седмица се  регистрират около 30 000 данни. През следващите години непрекъснато ще бъдат обобщавани измерваните данни и по този начин ще бъдат анализирани зависимостите между строителните материали и тяхното въздействие върху човешкия организъм.

„Най-после!“ – радва се  Юрген Лоренц – ръководител на изследователската и развойна дейност на Баумит Вопфингер. „През последните месеци извършихме разнообразни замервания, като внимавахме също и за отделянето на летливи вещества по време на строителството и на довършителните работи на изследователските къщи. И сега, когато всички фини работи са приключили и всички измервателни сонди са калибрирани, стартираме наистина. Ще можем да симулираме „обитаване“ във всички къщи и ще измерваме обстойно.“

Д-р Юрген Лоренц

Д-р Юрген Лоренц, ръководител на изследователската и развойна дейност на Баумит Вопфингер.  презентира модерната електронна инсталация на деветте изследователски къщи на Баумит. В къщата с измервателна техника могат да бъдат наблюдавани наведнъж всички стойности, като температура на въздуха и стената, влажност на въздуха, въздушни йони, разход на енергия.

„През последните седмици истинско предизвикателство беше уплътняването на къщите, за да можем да осигурим еднакви условия за замерване. Особено интензивно се занимавахме с прозорците и вратите“, сподели  д-р Лоренц.

„След края на довършителните работи прозорците и вратите бяха увиснали надолу и трябваше да бъдат многократно напасвани.“  Също така иновативно екипът от Вопфинг е трябвало да подходи и при уплътняването на тръбите за електро- и измервателната техника. Сега всички къщи показват една и съща степен на уплътняване.

Как се измерва?

Техническите разходи за десетте изследователски къщи са огромни. Всъщност мострените къщи са 9, а в 10-тата е инсталирана цялата компютърна техника. Тук можете да проследите едновременно всички измервани стойности като температура на въздуха и стената, влажност на въздуха, въздушни йони, потребление на енергия.

Изследователски парк

Във всяка мострена къща са инсталирани 33 мерителни сензора, които обобщават денонощно най-различни физически параметри. Както вътрешните помещения, така и външните пространства на къщите се изследват за влияние върху здравето, токсикологични взаимодействия, комфорт и уют и влияние върху стреса.

Данните се събират на сървър и се осигуряват с надеждна защита. Във всяка изследователска къща има вградена вентилация за контролирано вкарване и изкарване на въздуха. По този начин се настройва обмяната на въздуха и с помощта на компютър се симулират истински условия на обитаване, като ударно проветряване, постоянно проветряване и др., без да се налага ръчно отваряне на прозорците.

Във всяка изследователска къща има инсталирани 33 измерващи сензора. Например, черното топче в средата измерва „глобалната температура“ (=“чувстваната“ температура). Това представлява комбинация от конвекционната топлина (температура на въздуха) и  излъчваната топлина (от стената).

Какво се случва с данните?

Всички измервани данни се генерират самостоятелно и се препращат на външните партньори  от проекта (FH Pinkafeld, IBO Innenraumanalytik, Медицинския университет във Виена). Там те биват оценявани и се проучва влиянието им върху здравето и комфорта на обитаване.

Данните от изследователските къщи  се получават анонимно (чрез надзор от страна на нотариус), като се снабдяват с цифров код, така че оценящите институти да нямат влияние върху стойностите и постройките. Измерваните данни се обобщават на всеки 20 секунди и се запаметяват. По този начин на седмица се събират около 30 000 измервания за една къща.

Д-р Юрген Лоренц  допълва: „През следващите седмици и месеци ще се концентрираме върху детайлното наблюдение на шумоизолацията и акустиката на отделните строителни материали, както и на буферната способност на различните видове стени и вътрешни покрития и възможността им за кумулиране  на въздушна влага, топлина (температура) и свързаното с тях влияние върху чувството за комфорт.“

Споделете: