Винербергер представя на Стройко керамичен блок от най-ново поколение – Porotherm 38 К

Продуктът е подобрена версия на Porotherm 38 N+F Hi

Компанията Винербергер традиционно участва на специализираното изложение Стройко 2000

Компанията Винербергер традиционно участва на специализираното изложение  Стройко 2000, чието пролетно издание се провежда тази година от 26 март до 1 април. Щандът на фирмата е разположен на втория етаж в НДК, северното крило.

На изложения от такъв характер компанията се стреми да „измери пулса“ на пазара и да се вслуша в потребностите на крайния потребител. Така става възможно предлагането на продуктите, които желае клиента, не просто каквото се изисква от нормите.

Това е и причината Винербергер да разработи нов продукт. Той е подобрена версия на уникалния за страната Porotherm 38 N+F Hi, с който се изграждат монолитни стени без необходимост от допълнителна топлоизолационна система и едновременно с това се покриват изискванията на нормите за топлосъхранение на сградите

Отчитайки, че клиентът би желал да си осигури още по-добри параметри за топлоизолация от минимално изискваните, Винербергер разработи керамичен блок от ново поколение – Porotherm 38 К. Блокът притежава с 25 % по-добра топлоизолация при запазване на дебелината на зида от 38 см, като покрива по-строгите изисквания за енергийна ефективност при изграждане на енергоефективни и нискоенергийни сгради.

Porotherm 38 K

 

Както всички продукти на фирмата, така и този е разработен в синхрон с основните аспекти на производствената й политика – здравословност, екологичност, икономичност и енергийна ефективност. Така може да се гарантира на крайният потребител, че дом, изграден с монолитни керамични стени ще има 10 от 10-те незаменимите предимства като:

 • Оптимизирана топлоизолация и акумулиране на топлина
 • Висока защита от климатичните въздействия
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Висока енергийна ефективност през целия жизнен цикъл на къщата
 • Изолация на външния шум
 • Невъзпламеняемост
 • Ниски строителни разходи
 • Ниски комунални разходи
 • Комфорт и приятен здравословен микроклимат
 • Запазване на инвестиционната стойност за бъдещите поколения

Повече информация за продуктите на Винербергер можете да видите на:

www.wienerberger.bg

www.facebook.com/wienerberger.bg

 

Споделете: